ZIO | Diensten
16071
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16071,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
background-landscape-blur-image-orange-59837

Diensten

INTERIMDIENSTEN

MANAGEMENTCOACHING

P&O ABONNEMENT

MANAGEMENT & LEIDERSCHAPSCOACHING

HET OPZETTEN VAN STRATEGISCH HR-PLAN

Onze diensten zijn erop gericht om de groei van uw organisatie te ondersteunen. Soms door het helpen wegnemen van blokkades en belemmeringen; soms door preventieve maatregelen te nemen. Wij hebben een specifieke en onderscheidende opvatting over veranderende organisaties. Wij praten niet alleen over ontwikkeling en verandering, maar weten ons ook medeverantwoordelijk voor een geslaagde uitvoering. Dat doen we door onderzoek, advisering, opleiding, training en coaching (of een mix daarvan).

P&O abonnement

Kleinere arbeidsorganisaties hebben niet altijd de ruimte om een P&O functionaris aan te stellen. Het ZIO biedt de mogelijkheid voor deze organisaties om een abonnement te nemen op professionele P&O diensten. Het abonnement kan variëren tussen enkele uren per maand tot één of meerdere dagdelen per week. Het voordeel van een dergelijke constructie is dat het flexibel is en beduidend goedkoper per uurtarief, vergeleken met incidentele consultancy.

De invulling van de ingehuurde tijd kan door de opdrachtgever naar voorkeur worden ingevuld. Deze diensten betreffen o.a.:

Bij het aangaan van een abonnement kunt u kiezen tussen een vaste adviseur voor al uw vraagstukken. Het is eveneens mogelijk dat u in overleg gebruik maakt van verschillende domeinspecialisten.

 • Dossieropbouw en –controle
 • Verzuimbegeleiding
 • Coaching van management en/of medewerkers
 • Werving en selectie van nieuwe medewerkers
 • Ontslagprocedures
 • Ontwikkelen van beloningsmethodieken
 • Opzetten van een HR-plan
 • Teambegeleiding
 • Fusiebegeleiding
 • Loopbaanplanning en talentmanagement
 • Leiderschapsontwikkeling

Management & Leiderschapscoaching

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan het vermogen van hun leidinggevend kader en zijn op zoek naar een vorm van permanente ontwikkeling. Als er een noodzaak is van kennisontwikkeling is het volgen van een goede leiderschapsleergang wellicht de oplossing. Anders ligt het als de betreffende leidinggevende meer gebaat is bij gedragsverandering in lijn met de gewenste stijl van leidinggeven.

In dat geval is coaching meer voor de hand liggend, omdat een één op één situatie van coach en medewerker veel meer ruimte biedt voor het verkrijgen van inzicht, reflectie en daadwerkelijke gedragsverandering. Op basis van de wensen van de opdrachtgever en medewerker wordt het te behalen doel vastgelegd met de daarbij behorende gespreksfrequentie en trajectduur.

Het opzetten van Strategisch HR-plan

Het strategisch HR-plan bevat alle doelen en acties op het terrein van personeel en organisatie, die mede moeten leiden tot het bereiken van de organisatiedoelen. Een strategisch HR-plan is doelgericht, concreet, tijdsgebonden, wijst acties toe aan personen en is duidelijk over de kosten die het met zich meebrengt. Het geeft inzicht hoe het HR-instrumentarium wordt gebruikt ten voordele van de gewenste organisatiegroei.

Een strategisch plan, dat gedragen wordt door alle stakeholders ( directie, leidinggevend kader, medewerkers en mogelijk zelfs klanten) komt idealiter ook tot stand in samenwerking met diezelfde stakeholders. Door middel van een passende methode ( varieert per organisatie) worden de belangen geïnventariseerd en in lijn gebracht met de organisatiedoelen. Vervolgens wordt de strategie ontwikkeld waarmee de HR doelen moeten worden gerealiseerd.

Het voordeel van een strategisch HR-plan is dat het per definitie een aantoonbare bijdrage levert aan de organisatie en daarmee een houvast biedt voor iedere functionaris die beslissingen moet nemen op het terrein van HRM.

Partners van ZIO